Latviešu
Valoda: Latviešu

Atceramies mākslinieci Vitu Mālnieci

Datums: 27.04.2020 13:33
45 skatījumi
Vita Mālniece piedzima Madonas slimnīcā – tagadējā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ēkā. Strādājot Madonas muzejā, šajā ēkā, darbnīcā, viņa gatavoja tematiskās izstādes, bet otra darba daļa pagāja izstāžu zālēs, iekārtojot mākslas un tematiskās izstādes, kā arī organizējot mākslas nodaļas darbu.
Vita Mālniece. Cinka kodinājums. 2003.
Vita Mālniece. Cinka kodinājums. 2003.
    Vitas Mālnieces (1960 - 2011) vecāku mājas bija Ļaudonas pagastā, un tā pirms 60 gadiem arī Vita tur nonāca un pastāvīgi dzīvoja līdz pat Ļaudonas vidusskolas beigšanai. Par šo laiku viņa pati ir teikusi: “11 gadus esmu gājusi uz Ļaudonu 9 km, lai mācītos vidusskolā. Skaists ceļš, izjusti visi iespējamie laika apstākļi – saule, lietus, sals, kupenas. Ceļu izmantoju, lai mācītos uzdotos dzejoļus, piestāju, lai uz piena galdiņiem pierakstītu ejot saprastos matemātikas uzdevumus. Ceļš atpakaļ uz mājām, lai ātrāk, lieku sev kādus attālumus starp elektrības stabiem veikt skriešus”. Šos vārdus var lasīt arī skaistajā katalogā “Vita Mālniece. Pa ceļam”, kas iznāca jau pēc viņas nāves.
    Madonā ar bērnu mākslas skolu Vitai sākās ceļš uz mākslu, uz profesiju. Pēc Mākslas akadēmijas beigšanas Vita dzīvoja Madonā, strādāja Madonas muzejā. Madonā ir tapuši visi viņas mākslas darbi – oforti, zīmējumi.  Atsevišķa stāsta vērts ir viņas paveiktais ārpus mākslas darbiem. Angliski lasošie var ieskatīties rakstā “Art in Ewerydey Work. Vita Mālniece – 55” (“Mākslinieciskais ikdienas darbā. Vitai Mālniecei – 55”), kas publicēts Daugavpils Universitātes mājas lapā  https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Art-Tempus_IV_DRUKA.pdf.  Raksts drukātā veidā izlasāms Daugavpils Universitātes žurnālā “Art Tempus IV” (2017), kur publicēti Daugavpils Universitātes Mākslas zinātņu institūta 4.Rudens konferencē nolasīties referāti.
    Vitas kontā ir ilustrētas grāmatas, katalogi, muzeja logo, Mārcienas pagasta ģerbonis, virkne afišu, ielūgumu, apsveikumu, orientēšanās tēmai veltīta izstāde „Apvārsnis”. Šī pētnieciskā darba rezultāti ir apkopoti un glabājas Madonas muzeja krājumā, bet raksts „Par orientēšanās sportu Madonas rajonā. Fakti un leģendas” publicēts izdevumā „Madonas muzeja raksti” (2006). Šajā izdevumā publicēts arī viņas pētnieciskais darbs „Par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja gleznu kolekciju”. Līdz 2014.gada vidum pastāvīgās ekspozīcijas par novada arheoloģiju mākslinieciskā veidola autore kopš 1990.gadu sākuma bija Vita Mālniece. Apjomīgs un laikietilpīgs bija Vitas darbs, apgūstot arī jaunas iemaņas, projektā „Muzeju pārrobežu sadarbības veicināšana kopējā vēsturiskā mantojuma izmantošanā”.
    Mulsinoši, ja elektroniskā pasta vai telefona kontaktos joprojām ir cilvēki, kuriem piezvanīt vai aizsūtīt kādu ziņu vairs nevaram. Vitas dzimšanas dienā – 30.aprīlī - varam vien domās viņu atcerēties vai aizvest pavasara puķu pušķīti uz Ļaudonas kapsētu.

Attēls no muzeja krājuma:  Vita Mālniece. Cinka kodinājums. 2003.
Laimdota IVANOVA vēsturniece