Latviešu
Valoda: Latviešu

Astronomam Jānim Ikauniekam 110

Datums: 28.04.2022 13:22
12 skatījumi
Astronomijas zinātnes un tās attīstības pamatlicējs Latvijā. Pirmais latviešu zinātnieks, kas uzsāka zvaigžņu izvietojuma pētījumus galaktikā. Publicējis vairāk kā 40 zinātniskos darbus, ieguvis fizikas un matemātikas zinātņu doktora grādu.
Jānis Ikaunieks (pirmajā rindā no labās). 1932.gads
Attēlā kopā ar Varakļānu ģimnāzijas izlaiduma dalībniekiem. A.Stroda foto. MNM 12877
    J.Ikaunieks dzimis Rīgā 1912.gada 28.aprīlī. 1915.gadā ģimene pārcēlās uz dzimto pusi Barkavā. Bērnībā zaudējis abus vecākus. 1922.gadā J.Ikaunieks sāka mācīties Barkavas sešgadīgajā pamatskolā, pēc tam Varakļānu ģimnāzijā. Nelaimes gadījumā iegūtā muguras trauma neapturēja viņa neatlaidību uz mērķu sasniegšanu. Varakļānu ģimnāziju absolvēja kā labākais skolēns.
    1932.gadā J.Ikaunieks iestājās Latvijas Universitātes /LU/ Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, par savu specialitāti izvēlējās astronomiju, apguva arī pedagoģisko darbu. 1930.gadu beigās strādāja par skolotāju Aizputes vidusskolā, kur mācīja matemātiku, astronomiju un ģeogrāfiju. Apveltīts ar prasmi vienkārši izskaidrot mācību priekšmetus.
    Sākoties Otrajam pasaules karam nokļuva Padomju Krievijā. Tur trīs gadus pavadīja strādājot par skolotāju. Latvijā atgriezās 1944.gada beigās. Pēc kara sāka darbu LU, lasīja lekcijas astronomijas specialitātē un veica zinātniskos darbus zvaigžņu astronomijā. Paralēli darbam universitātē no 1946.gada darbojās Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūta Astronomijas sektorā. 1948.gadā kļuva par šī sektora vadītāju un turpmāk par savu galveno uzdevumu izvirzīja modernas observatorijas izveidošanu. 1957.gadā Baldonē, pie Riekstukalna tika uzcelta pirmā ēka – Astrofizikas laboratorija. Pateicoties savām zināšanām un organizatora spējām J.Ikaunieks kļuva par jaunās observatorijas pirmo direktoru.
    Pēc nāves 1969.gadā, izpildot viņa velēšanos, J.Ikaunieks tika apglabāts observatorijas teritorijā. 1991.gadā pie Varakļānu muižas (bijušās vidusskolas) un 2016.gadā pie Barkavas pamatskolas atklātas astronomam veltītas piemiņas plāksnes .
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs