Latviešu
Valoda: Latviešu

Arī aprīlī varēs apskatīties ceļojošās izstādes

Datums: 29.03.2021 12:13
18 skatījumi
Bibliotēkas ārkārtējās situācijas laikā turpina izmantot Madonas muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumu. Aprīlī izstādes var aplūkot Jaungulbenes, Kraukļu, Sausnējas un Sarkaņu bibliotēkās.
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēka apmeklētājiem piedāvā izstādi par Dziesmu svētku vēsturi “Gaisma līgo Latvijā” (attēlā).
    Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā eksponētajā izstādē “Celtnes un būvplāni Madonā” var apskatīt, kā tapa Saieta laukums, Madonas muzeja izstāžu zāles, stacija un apkārtne, bērnudārzi, vidusskola, ģimnāzija un citas sabiedriskās ēkas, kā arī privātmājas.
    Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkā var apskatīt izstādi “Kalendāri”.
    Madonas novada Sarkaņu bibliotēkā eksponēta izstāde “Inese Birstiņa. Cimdu foto”.
    Domājot par izstāžu pieejamību, tās ir eksponētas arī logos, lai var aplūkot no ārpuses. Šādu variantu izmantoja Biksērē, multifunkcionālā centra “Logs” logos un Lazdonas bibliotēkas logos.
    Muzeja mājas lapā var apskatīties ceļojošo izstāžu piedāvājumu http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des, izvēlēties un rezervēt interesējošajam laika periodam.
Laimdota IVANOVA vēsturniece