Latviešu
Valoda: Latviešu
MUZEJA PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Tālruņi informācijai:
Muzeja direktore – 26541110
Galvenā krājuma glabātāja –29347012
Pētnieciskais darbs – 26089745
 Izglītojošais darbs - 29418187

Kārtot pēc:
Jaunie
Jaunie
Vecie