Latviešu
Valoda: Latviešu

UNESCO NEDĒĻA VELTĪTA BALTIJAS CEĻA STĀSTIEM

Autors: Ilze GAUJĒNA  
Datums: 07.10.2014 15:26
39 skatījumi
No 2014.gada 13. līdz 19.oktobrim jau ceturto reizi Latvijā notiek UNESCO nedēļa, kurā ar savām aktivitātēm allaž piedalās Madonas muzejs. Šogad ikviens aicināts caur paša piedzīvoto vai kāda cita cilvēka atmiņām un stāstiem iepazīt UNESCO sarakstos iekļauto kultūras mantojumu.
No 2014.gada 13. līdz 19.oktobrim jau ceturto reizi Latvijā notiek UNESCO nedēļa, kurā ar savām aktivitātēm allaž piedalās Madonas muzejs. Šogad ikviens aicināts caur paša piedzīvoto vai kāda cita cilvēka atmiņām un stāstiem iepazīt UNESCO sarakstos iekļauto kultūras mantojumu. 

UNESCO nedēļā Madonas muzejā apskatāma izstāde  „Baltijas ceļam – 25”, prezentācija „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”. 15.oktobra tikšanās senioriem „Dzīves un mākslas krāsās” būs veltīta Baltijas ceļa gadadienai – pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ne vien ar izstādi un projektu „Baltijas ceļa stāsti”, apspriest filmu „Baltijas brīvības ceļš”, bet arī dalīties atmiņās par piedzīvoto pirms 25 gadiem.

  Muzeja darbinieki labprāt uzklausīs stāstus, ar pateicību pieņems apliecinājumus par šo īpašo nevardarbīgās atbrīvošanās cīņas paraugu arī jebkurā citā dienā, ne tikai UNESCO nedēļā.

2009.gadā  programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā tika iekļauts  Baltijas valstu dokumentārā mantojuma kopums „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Šogad saistībā ar Baltijas ceļa 25.gadadienu UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti”. Lai ar tiem varētu iepazīties plašs lasītāju loks, ir izveidota speciāla mājas lapawww.thebalticway.eu, kur var izlasīt un  arī ierakstīt savu stāstu. Projektā iesaistās arī bibliotēkas un muzeji.

  Madonas muzeja sadarbība ar UNESCO sākās 2009.gadā, kad izveidoja programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, lai veicinātu Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību. Kopā ar vēl sešiem Latvijas muzejiem pieteicām kopīgu nomināciju  „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, kas tika iekļautas reģistrā. Tādējādi arī E. Trumekalnes (prec. Serdāne) no Sibīrijas sūtītais  Lieldienu apsveikums iekļuva Latvijai nozīmīgākā dokumentārā mantojuma sarakstā. Apsveikums publicēts Agritas Ozolas un  Ritvara Jansona grāmatā „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.–1949.” Tāss bijusi eksponēta vairākās izstādēs, digitālā veidā kopā ar autori pabijusi arī Briselē, iekļauta Pasaules digitālajā bibliotēkā (World Digital Library www.wdl.org/en/). Oriģinālo apsveikumu līdz oktobra beigām var redzēt izstādē „Muzejam – 70”, bet ar grāmatu, kā arī ar nomināciju saistītajiem dokumentiem, varēs iepazīties līdz izstādes darbības beigām.

Ilze GAUJĒNA muzeja galvenā speciāliste