Latviešu
Valoda: Latviešu

UNESCO NEDĒĻA MADONAS NOVADĀ

Autors: Ilze GAUJĒNA 
Datums: 03.10.2012 15:20
19 skatījumi
Jau otro gadu laikā no 15. – 19. oktobrim Latvijā tiek organizēta UNESCO nedēļa. Šogad organizācija atzīmē divas jubilejas – pagājuši 40 gadi, kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienu.
Jau otro gadu laikā no 15. – 19. oktobrim Latvijā tiek organizēta UNESCO nedēļa.  Šogad organizācija atzīmē divas jubilejas – pagājuši 40 gadi, kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienu. Latvijai ir vēl trešā nozīmīgā gadadiena – 20 gadu, kopš izveidota UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. UNESCO ir pasaulē ietekmīgākā kultūras un dabas mantojuma aizsardzības sistēma. Mantojums spēj stiprināt cilvēka piederības sajūtu savai dzimtajai vietai, un tā saglabāšanā visbūtiskākā ir katras atsevišķas valsts loma. Saglabāt nākamajām paaudzēm kvalitatīvi – tā ir arī atbildība.

Latvija par UNESCO dalībvalsti kļuva 1991. gada 14. oktobrī, Konvencijai pievienojoties 1995. gadā, un šobrīd UNESCO Pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstā ir divi ieraksti no mūsu valsts: Rīgas vēsturiskais centrs (iekļauts 1997. gadā) un Strūves ģeodēziskais loks (starpvalstu nominācija, iekļauta 2005. gadā). Viens no uzmērīšanas punktiem bija Ērgļu novada Sausnējas pagasta Ziestu kalns.

Latvijā ir izveidots savs Nacionālais saraksts, lai apzinātu Latvijas mantojumu, kam ir īpaša vērtība mūsu valstī. Tajā iekļauti Daugavas loki, Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis.

Pirms 20 gadiem izveidotās UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” mērķis ir apzināt dokumentāro mantojumu. No Latvijas pasaules sarakstā iekļauti 2 objekti - „Dainu skapis” (2001.), „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” (2008.).

2009.gadā tika izveidots Pasaules atmiņas Nacionālais reģistrs, kurā iekļautas 4 nominācijas. Vienā no tām – „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” – ar vienu vēstulīti piedalās arī Madonas muzejs.

Augustā pie muzeja tika svinīgi atklāta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīme, kas apliecina, ka Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs glabā kādu “Pasaules atmiņas” reģistrā iekļautu nomināciju.

2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) izsludinās jauno nomināciju pieteikšanas kārtu programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Gatavot jaunu pieteikumu var muzeji, bibliotēkas, arhīvi, citas institūcijas, kas glabā dokumentāro mantojumu, kā arī privātpersonas, kas ir šī materiāla īpašnieks (sīkāka informācija www.atmina.unesco.lv).

Galvenā speciāliste Ilze GAUJĒNA