Latviešu
Valoda: Latviešu

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE PAR UNESCO PROGRAMMU „PASAULES ATMIŅA” LAZDONĀ

Autors: Galvenā speciāliste Ilze Gaujēna 
Datums: 19.10.2010 14:31
14 skatījumi
27. septembrī Lazdonas pagasta bibliotēkā visi interesenti tika aicināti uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas veidotās izstādes "UNESCO programma "Pasaules atmiņa" Latvijā” atklāšanu, kur tā būs aplūkojama tikai šonedēļ. Tā ir vienīgā vieta novadā, kur ir iespējams iepazīties ar šo ceļojošo izstādi.
27. septembrī Lazdonas pagasta bibliotēkā visi interesenti tika aicināti uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas veidotās  izstādes "UNESCO programma "Pasaules atmiņa" Latvijā” atklāšanu, kur tā būs aplūkojama tikai šonedēļ. Tā ir vienīgā vieta novadā, kur ir iespējams iepazīties ar šo ceļojošo izstādi.

Tā tapusi, atzīmējot 20. gadadienu kopš Latvija ir pievienojusies UNESCO un  iepazīstina ar programmu „Pasaules atmiņa”, tās starptautisko un Latvijas nacionālo reģistru.

Izstāde stāsta par UNESCO starptautiskajā reģistrā iekļautajām nominācijām „Latvijas -  Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” un „Dainu skapi”, kā arī 2009.g. izveidoto Latvijas nacionālo reģistru un tajā  iekļautajām 4 nominācijām – „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstās vēstules uz bērza tāss 1941.-1956.”, „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.-1929.”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands, Rīga, 1944. gada 17.marts.”

Nominācijā „Sibīrijā rakstās vēstules uz bērza tāss 1941.-1956.” ir iekļauti Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma materiāli.
Izstādes mērķis ir ne vien iepazīstināt ar programmu „Pasaules atmiņa”, bet arī pievērst sabiedrības uzmanību nemateriālajam mantojumam un tā saglabāšanai.

Izstādes atklāšanu kuplā skaitā apmeklēja Lazdonas pamatskolas skolēni un pedagogi, ar izstādi iepazīstināja bibliotekāre Lilita Gluščuka, bet par saviem pārdzīvojumiem izsūtījumā un vēstuļu uz bērza tāss veidošanu atmiņās dalījās viena no nominācijā iekļauto vēstuļu autorēm – Elza Serdāne.

Galvenā speciāliste Ilze Gaujēna
(Autores foto)