Latviešu
Valoda: Latviešu

AKTUĀLAIS SAISTĪBĀ AR UNESCO PROGRAMMU "PASAULES ATMIŅA"

Datums: 07.06.2010 14:24
11 skatījumi
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir uzsākusi veidot izstādi par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanu Latvijā.
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir uzsākusi veidot izstādi par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanu Latvijā. Ar izstādi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija vēlas pievērst sabiedrības uzmanību dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmei Latvijā. Izstādē iekļauts arī informatīvais materiāls par UNESCO Latvijas Nacionālajā reģistrā 2010. gadā iekļauto nomināciju „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”, tai skaitā materiāls par Madonas muzejā esošās vēstules uz bērza tāss autori Elzu Serdāni (dz. Trumekalni). Izstādi paredzēts eksponēt asociētajās skolās un UNESCO LNK sadarbības bibliotēkās.

Ārvalstīs tā pirmo reizi tiks atklāta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 4. Starptautiskās konferences ietvaros Varšavā un būs apskatāma no 18. līdz 21. maijam. Izstādi plānots parādīt arī Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Šveicē un Zviedrijā.

Informācija sagatavota
pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas materiāliem