Latviešu
Valoda: Latviešu

AICINĀJUMS LATVIJAS ATMIŅU INSTITŪCIJĀM IESAISTĪTIES UNESCO PROGRAMMĀ „PASAULES ATMIŅA” UN APMEKLĒT REĢIONĀLOS SEMINĀRUS MADONĀ, ĶEGUMĀ UN TALSOS

Autors: Dagnija Baltiņa 
Datums: 19.01.2012 14:49
18 skatījumi
2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk UNESCO LNK) izsludinās jauno nomināciju pieteikšanās ciklu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Tāpēc jau 2012. gadā ikviens interesents, īpaši atmiņu institūciju (muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju) pārstāvji tiek aicināti piedalīties kādā no reģionālajiem semināriem, kas 21. augustā norisināsies Madonā, 22. augustā – Ķegumā un 21. septembrī Talsos.
2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk UNESCO LNK) izsludinās jauno nomināciju pieteikšanās ciklu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Tāpēc jau 2012. gadā ikviens interesents, īpaši atmiņu institūciju (muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju) pārstāvji tiek aicināti piedalīties kādā no reģionālajiem semināriem, kas 21. augustā norisināsies Madonā, 22. augustā – Ķegumā un 21. septembrī Talsos.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijā UNESCO LNK 2009. gadā izveidoja programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir četras nominācijas. Vairāk informācijas par programmu „Pasaules atmiņa” var iegūt UNESCO LNK interneta vietnē www.atmina.unesco.lv.

Plānoto semināru mērķis ir informēt atmiņu institūciju pārstāvjus par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un Latvijas nacionālo reģistru, tā pienesumu lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, runāt par konkrētiem dokumentārā mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, kā arī mudināt apzināt atmiņu institūcijās esošus dokumentu oriģinālus, kas varētu būt nozīmīgi kā jūsu novada vēstures veidotājs, tā arī visas Latvijas un pasaules atmiņas kontekstā. Semināra dalībnieki tiks informēti arī par tehniskiem jautājumiem apzināto dokumentu un nomināciju sagatavošanā un iesniegšanā, par dažādām aktualitātēm attiecībā uz dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumiem. Seminārs plānots kāekspertu diskusija un arī savstarpēja zināšanu pilnveide un paplašināšana, kā arī saturīga diskusija par Latvijas dokumentārā mantojuma vērtībām.

Gaidāmos seminārus UNESCO LNK rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” glabātājiem – Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju, un nominācijas „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.” glabātāju AS „Latvenergo” Enerģētikas muzeju.

Semināri tiek rīkoti arī, atzīmējot programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadienu, kuras ietvaros UNESCO LNK zīmīgi pasniedz un atklāj UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīmes muzejiem, kas jau glabā kādu no „Pasaules atmiņa” starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautu nomināciju. Tāpēc semināri Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, AS „Latvenergo” Enerģētikas muzejā un Talsu novada muzejā tiks uzsākti ar UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīmes atklāšanu. Šī atpazīstamības zīme apliecina šo muzeju trīs gadu laikā sasniegto un to piederību šai programmai kā kvalitātes zīmi, izceļot to kā būtisku Latvijas vēstures liecību glabātāju un nozīmīgu UNESCO LNK sadarbības partneri.

Aicinu ikvienu atmiņas institūciju apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas varētu būt nozīmīgs vēstures veidotājs lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā un iesaistīties UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”, kā arī rast iespēju piedalīties reģionālajos semināros. Tā kā semināra praktiskajā daļa ir paredzēta iespējamu jaunu nomināciju izvērtēšana un to gatavošana iesniegšanai programmas „Pasaules atmiņa” nacionālajam reģistram, novērtēsim, ja jau laikus izteiksiet savus priekšlikumus dokumentārā mantojuma piemēriem, ko Jūs vēlētos apskatīt šajos reģionālajos semināros.

Lūdzam sniegt priekšlikumus ne vēlāk kā līdz šī gada 17. augustam, kā arī pieteikt savu dalību seminārā rakstot UNESCO LNK programmu asistentei Evijai Maļkevičai uz e-pastu programmas@unesco.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 325 109.

Vairāk informācijas par nomināciju iesniegšanu, reģionālajiem semināriem un pieteikšanās termiņiem http://atmina.unesco.lv/page/Nominaciju_iesniegsana.

Ceram uz Jūsu dalību kādā no trijiem semināriem un sadarbību Latvijai un visai pasaulei nozīmīgo atmiņu apzināšanā, kopšanā un saglabāšanā!

Ar cieņu, ģenerālsekretāre
Dagnija Baltiņa