Latviešu
Valoda: Latviešu

20.janvāris - barikāžu aizstāvju atceres diena

Datums: 18.01.2023 10:26
16 skatījumi
Šodien pieminam vienu no 3.Atmodas nozīmīgākajiem brīžiem - 1991.gada barikāžu laiku un godinām iedzīvotājus, kas nosargāja neatkarīgas Latvijas atjaunošanu.
   Tā laika notikumos svarīgu lomu ieņēma ne tikai paši barikāžu aizstāvji, bet arī medicīnas dienestu darbinieki, kas tika aicināti brīvprātīgi doties uz dežūrām pilsētā ierīkotajos medpunktos. Gatavojoties sliktākajam scenārijam, no Rīgas 1.slimnīcas jau laikus tika izrakstīti visi pacienti, kas varēja doties mājās, lai atbrīvotu gultasvietas. Slimnīcai tika pasūtīti rezerves medikamenti, asins aizvietotāji.
    Vietās, kur atradās apsargājamie objekti, bija sagatavoti medicīniskās palīdzības sniegšanas punkti, tajos mediķi nodrošināja regulāras dežūras. Pirmais medpunkts barikāžu aizstāvjiem tika iekārtots Doma baznīcā. Pieaugot satraukumam par iespējamo uzbrukumu pirmajā barikāžu naktī, uz Doma laukumu tika nogādātas arī nestuves un gāzmaskas. Barikāžu laikā tas kļuva par centrālo mediķu dežūru vietu. Tur un baznīcā kopumā dežurējuši līdz pat 150 medicīnas darbinieki. To vidū katastrofu medicīnas centra darbinieki, traumatologi, acu ārsti, zobārsti, ķirurgi, baznīcā bija izveidoti arī pārsienamie un injekciju kabineti, un pat ierīkota neliela operāciju zāle. Doma laukumā atradās arī vairākas ātrās palīdzības automašīnas, tajās parasti bija divi medicīnas darbinieki - medmāsa un ārsts.
    Viena no mediķu dežūru vietām, kur atradās liela daļa barikāžu aizstāvju no Madonas rajona, bija pie Telefona un telegrāfa centrāles Dzirnavu ielā, kur foajē bija izvietots medpunkts. Pretī tai atradās sporta preču veikals, kurā bija izveidots koordinācijas un sanitārais centrs. Tur uz grīdas stāvēja nestuves, bet ārpusē, Dzirnavu ielā, dežurēja arī ātrās palīdzības mašīna.
    Arī Barikāžu dalībnieki, kuru skaitā bija mediķi no reģionu slimnīcām, paši mēģināja sagādāt medicīnas aprīkojumu. To ņēma līdzi no darbavietām, uz Rīgu brauca ar sanitārajām somām, kurās atradās pirmās nepieciešamības ekipējums – marles saites, dezinfekcijas līdzekļi, ķīmiskā uzbrukuma draudu komplekti u.c.
    Diemžēl daudzu mediķu vārdi, kuri 1991.gada janvārī vienlaicīgi veica dežūras pie barikādēm un turpināja savu pamatdarbu, nav atrodami barikāžu dalībnieku sarakstos.

Aicinām atsaukties ikvienu e-pasts: reinis.auzins@madona.lv, kam ir zināmi medicīnas dienestu darbinieki, kas bijuši barikāžu dalībnieku vidū.
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs