Latviešu
Valoda: Latviešu

“Dzīves sapņu darbi” Madonas novada interešu izglītības pulciņu pedagogu darbu izstāde

Datums: 31.01.2022 11:31
14 skatījumi
Madonas Bērnu un jauniešu centram šogad – 55! Svētku ietvaros izveidotā izstāde ļauj iepazīt Madonas novada interešu izglītības pulciņu pedagogu hobijus. Darbi, kas tapuši kā vaļasprieka izpausme, pedagogiem sniedz mieru no steidzīgās ikdienas un rada prieku kā sev, tā apkārtējiem.
    Šī ir otrā Madonas Bērnu un jauniešu centra /BJC/ pedagogu darbu izstāde un, kā atzīst tās autori, būšot prieks, ja tā kļūs par tradīciju.
    Bērnu un jauniešu centrs dibināts 1967.gada 2.janvārī kā Pionieru nams Gogoļa ielā 7a (šobrīd Saules iela), piedāvājot lidmodelistu, tūrisma un aušanas pulciņus. Vēlāk tas kļuva par Skolēnu namu, kopš 1996.gada 1.janvāra par Madonas Bērnu un jauniešu  centru. Pirmajos pastāvēšanas gados to vadīja Vera Kurate, vēlāk - Lidija Grandāne un Veronika Caune. 1978.gadā par direktori kļuva Leontina Brenčeva, nostrādājot 27 gadus.  Savukārt no 2005. līdz 2018.gadam iestādi vadīja Gunita Kļaviņa, bet kopš 2019.gada direktore ir Alda Eglīte. 55 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā mainījušies gan nosaukumi, pedagogi un vadītāji, gan interešu izglītības programmu piedāvājums. Ja sākotnēji darbojās četri pulciņi, tad pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados bērni varēja iesaistīties jau 11 pulciņos, astoņdesmito gadu  sākumā  - 18, bet  1987.gadā  darbojās 42 interešu izglītības programmas. Tobrīd aizvien vairāk interešu pulciņu  nodarbības tika organizētas uz  skolu  bāzes. Līdz šim nepārspēts ir 1990.gads, kad  aktīva rosība notika 64 pulciņos. Taču šobrīd Madonas BJC piedāvā 19 izglītības programmas, kurās darbojas 383 audzēkņi, liela daļa no viņiem apmeklē vairākus pulciņus. Būtiski, ka BJC ikdienā sadarbojas ar novada izglītības iestādēm, organizē tematiskos pasākumus un nometnes, kopš 1995.gada koordinē pasākumus saistībā ar novada dalību Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, tostarp viņu paspārnē pilsētā darbojas arī divi jauniešu centri – “KUBS” un “Burbulis”, un tā ir tikai daļa no darāmā, lai Madonas novada bērniem un jauniešiem sniegtu labāko.
    Pedagogi atzīst – mainās laiki un cilvēki, arī paši, un tieši bagātīgā pieredze esot tā, kas ar lielu pārliecību ļauj darbu turpināt.
Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos.
Iesaisti mani un es iemācīšos.
/Bendžamins Franklins/
​Ramona ZARIŅA mākslas izstāžu kuratore