Latviešu
Valoda: Latviešu

“Ak, zināt, ir gaisma, kas nedziest”

Datums: 10.08.2020 10:37
19 skatījumi
Šogad atceramies Jāni Zāberu viņa 85.dzimšanas dienā. Jānis Zābers dzimis 1935.gada 11.augustā Meirānu Vecajā Ceplī. Ja līdz 1960.gadam viņa maršrutu varētu vienkāršoti rakstīt: Meirāni – Lubāna – Rīga, tad vēlāk ir stažēšanās Itālijā, ap pusotra tūkstoša koncertu dažādās vietās, vairāk kā divdesmit operas varoņu lomas un viesizrādes daudzos operteātros, pabūts arī Kanādā.
    Izcilais operdziedātājs Jānis Zābers (1935 – 1973) kā spoža zvaigzne 1960.gadu sākumā parādās pie opermūzikas debesīm. Pāragrā nāve un muzeja atvēršana dzimtajās mājās aizsāk viņam veltītu mākslas un literāru darbu tapšanu. Jānis Zābers miris 1973.gada 25.martā, un tā paša gada 11.augustā Vecajā Ceplī atklāj viņam veltītu muzeju. Tas ir daudzu organizāciju un daudzu cilvēku kopējs darbs, kopējs veltījums Jāņa Zābera piemiņai. Savus darbus šajā gadā un arī vēlāk viņam velta mākslinieki, mūziķi, literāti. Madonā ir Jāņa Zābera iela, Madonas muzeja krājumā glabājas materiāli par J.Zāberu, un daļa no tiem skatāmi ekspozīcijā Vecajā Ceplī. Dziedātāja piemiņai veltīts jauno vokālistu konkurss, vairāki izdevumi un dokumentāli atmiņu vēstījumi, izdoti mūzikas ieraksti.
    Jānis Zābers bija izcils tenors, un viņa balss ieraksti joprojām sajūsmina klausītājus.
    J.Zābers par savu komponistu varēja saukt Arvīdu Žilinski, dažādos koncertos nodziedot apmēram 50 viņa dziesmu. J.Zāberu kā savu dziesmu interpretu labprāt vēlējās redzēt Elga Īgenberga, vairākas dziesmas komponiste veltījusi tieši viņam. 1985.gadā tapusi E.Īgenbergas dziesma „Atvasaras gaismā” ar Adīnas Ķirškalnes vārdiem – veltījums saulainajam dziedonim Jānim Zāberam 50 gadu šūpuļsvētkos. Savulaik, iedvesmojoties no J.Zābera personības, ir tapis viņa dzimtajam novadam veltītais E.Īgenbergas dziesmu cikls “Pie Aiviekstes”.
    J.Zābera dzīves laikā ir tapis mākslinieka Ulda Zemzara zīmēts šaržs. Vēlāk dziedātāja un Vecā Cepļa tēmai pievērsušies arī  mākslinieki Dzidra Bauma un Kārlis Cīrulis. Leas Davidovas – Medenes skulptūra „Jānis Zābers” ir iekļāvusies pilsētas ainavā pie Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas. Māksliniece – grafiķe Vita Mālniece ir veidojusi atklātni - suvenīru „Jāni Zāberu atceroties 1986.gada 19.jūlijā „Vecajā Ceplī”” ar Jāņa Gavara dzejas rindām: „Lai gadi plūst kā ūdeņi uz jūru /Un sīku kārklu ziedus projām nes,-/ Kā ozols bēršu krastā zīļu pūrus,/ Kā liepa ziedēšu pie Aiviekstes.” Veltījumus dziedonim ir rakstījuši Oļģerts Skuja, Andris Vējāns, Marta Bārbale,  Imants Lasmanis, Valdis Rūja, Vera Davidone, Zigmunds Bekmanis un citi autori. J.Zāberam veltītajos  literārajos darbos var izsekot dziedātāja dzīves gājumam, skumjām par agro talanta zaudējumu, dziedoņa piemiņas saglabāšanu un atceri, sākot no O.Skujas “Solabiedram Meirānu  skolā” līdz J.Gavara “Es nākšu vēl”: “Ak, zināt, ir gaisma, kas nedziest/ Ir atbalss, kam nenorimt,- /Ar skanošu mirdzumu sedzies/ Es nākšu vēl – dziesmās dzimt”.

Attēlā no Madonas muzeja krājuma: Jānis Zābers Aiviekstes noskaņās

Laimdota IVANOVA vēsturniece